Norman Foster pionierem architektury nowoczesnej
Sir Norman Foster - pionier architektury nowoczesnej.

Oprócz piękna i funkcjonalności, w projektach Normana Fostera zawarta jest troska o środowisko naturalne, a także samopoczucie użytkowników. Obiekty sygnowane jego nazwiskiem rozproszone są po całym świecie.
Błyskotliwe projekty charakteryzują się klarownością i prawdziwie artystyczną inwencją. Wierny zasadom architektury jako formy sztuki, Norman Foster wprowadził do niej nowe standardy. Już w latach 70. zauważył, iż miejsce pracy może stać się otoczeniem przyjaznym dla człowieka. Oprócz piękna i funkcjonalności, w jego projektach zawarta jest troska o środowisko naturalne, a także samopoczucie użytkowników. Gospodaruje przestrzeń w taki sposób, aby przy zachowaniu wysokich standardów technicznych, podnosić jakość życia. Zwraca uwagę na otoczenie miejskie, starając się jak najtrafniej usytuować projektowany obiekt.
Norman Foster tworzy budynki, które harmonizują z zastanym środowiskiem. Nie zrywa łączności z historią i tradycją, ale szuka w nich tożsamości miejsca. Jego znakiem rozpoznawczym są lekkie, eleganckie i przeszklone konstrukcje o atriach skąpanych w dziennym słońcu. Niezwykle trafnie zestawia z sobą architekturę starą i współczesną. W 1999 roku został nagrodzony za błyskotliwe projekty architektoniczną nagrodą Pritzkera.
Jego aktywność jest bardzo zróżnicowana ? projektuje zarówno wielofunkcyjne apartamentowce i centra kulturowe, jak też mosty, krzesła, klamki do drzwi, a nawet prywatny jacht. Wszystkie obiekty znane są ze swej klarowności i artystycznej inwencji.
Architektura sygnowana nazwiskiem Normana Fostera rozproszona jest na całym świecie. Do jego najwybitniejszych osiągnięć należą m.in. największy na świecie port lotniczy w Hongkongu, najwyższy europejski wieżowiec, który jednocześnie uwzględnia wymogi ekologiczne (budynek Commerzbanku we Frankfurcie), kopuła nowego niemieckiego parlamentu w Berlinie oraz Wielki Dziedziniec Muzeum Brytyjskiego w Londynie.