PH Muzeum to projekt instytucji kultury o powierzchni 3800 m2, służącej do prezentowania fotografii i sprzętu fotograficznego. Punktem wyjścia było położenie muzeum w klimacie pustynnym. W wyniku tego muzeum ma kształt rozłożystej czaszy, zapewniającej cień przylegającym terenom. Projekt czerpie inspirację z sprzętu fotograficznego, zaś jego wnętrze odzwierciedla złożoność obiektywu aparatu. Obiekt rozchodzi się promieniście od środka budynku i łączy przylegającą rampą, podkreślając ciągłoś
przestrzenni.

Fasada muzeum składa się z rozstawionych konstrukcji stalowych, pokrytych cienkimi panelami z miejscowego kamienia, interpretując tradycyjne islamskie motywy w skomplikowanej strukturze heksagonalnej. Perforacje w kamiennych płytach pozwalają zapewnić naturalne oświetlenie w holu głównym. Cienie rzucane przez konstrukcję pomagają ożywić przestrzeń. Oryginalny projekt Fernando Romero Enterprise.