Czytnik kanałów RSS drukujący informacje na papierze toaletowym.

RSStroom firmy Yi Tien Electronics obsługuje Wi-Fi, USB 2.0 i RSS 2.0/Atom i jest zespolony z deską klozetową. Czytnik potrafi zmierzyć naszą wagę gdy siadamy na tronie i w oparciu o te informacje wydrukować odpowiednią ilość wiadomości. Sprytnie prawda?