Prezentujemy światowy ranking designu, obejmujący lata 2010-2014.

Ranking prezentuje znaczenie danego Państwa na arenie współczesnego wzornictwa i architektury.

Co ciekawe, pozycja i znaczenie designu dla współczesnej gospodarki są równie istotne jak wskaźniki mikro czy makroekonomiczne.
Wzornictwo i architektura rozwijają się najbardziej tam, gdzie rozwija się współczesna, innowacyjna gospodarka.
Zadziwia stosunkowo wysoka pozycja takich Państw jak Grecja, która pomimo kryzysu zajmuje dość wysoką 10. pozycję.
Liderem, podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach współczesnej ekonomii, są Stany Zjednoczone.
Polska zajmuje zbyt odległe, jak na potencjał i energię naszego kraju 44. miejsce.
Polscy projektanci i architekci muszą być bardziej aktywni i unikalni. Czas wyjść z cienia i nie bać się własnej tożsamości. To ostatni moment na to, aby polskie wzornictwo i architektura przeżyły renesans. Od jakości designu w dużej mierze zależy współczesna gospodarka. Czy byłoby Apple bez wzornictwa Jonathana Ive albo Ferrari bez genialnych włoskich projektantów ?


Więcej informacji na:

http://www.worlddesignrankings.com/

Więcej o pozycji polskiego designu na:

http://www.worlddesignrankings.com/country-level-rankings.php?COUNTRY=137&NAME=Poland

Ranking designerów:

http://www.designerrankings.com/

Informacje o A'DESIGN AWARD:

http://www.designaward.com/

Kategorie:

http://www.designclassifications.com/