Chan oferuje znakomitej jakości męskie płaszcze. Inspiracją dla kolekcji jest kontakt z ludźmi oraz… istotami pozaziemskimi. Należy zaznaczyć, że płaszcze są wykonane ręcznie.

Rękawice, które stanowią integralny element kolekcji stanowią remedium na poczucie samotności dręczące ludzi żyjących w XXI wieku. Płaszcze mają stanowić substytut ciepła wynikającego z relacji międzyludzkich i odpowiedź na potrzebę miłości.

Chan twierdzi, że „interakcja i komunikacja to działania potrzebne, aby wyrazić miłość i odpowiedzieć na uczucie dręczącej ludzi samotności”.

Ręce symbolizują ideę potrzeby ciepła. Moda symboliczna czy znakomitej jakości rzemiosło ?

Autor: Beata A.