Olimpiada 2008 w Pekinie jeszcze się nie rozpoczęła a londyńczycy już żyją w stresie związanym z rokiem 2012, kiedy to olimpiada odbędzie się na ich terytorium. Zaprezentowano plany stadionu, na którym odbędzie się impreza.

Konstrukcja wygląda arcyciekawie a koszty idą w miliardy dolarów. Co ciekawe, budowla jest moblina - stadion zostanie więc przeniesony na Olimpiadę w 2016, która prawdopodobnie odbędzie się w Chicago. Nasuwa się nam pytanie - czy transport nie będzie droższy niż budowa nowej konstrukcji? Godne podziwu jest zaawansowanie brytyjskich przygotowań do imprezy. Niestety nie można tak ciepłych słów użyć w stosunku do polskich przygotowań do Euro 2012...

London 2012 Olympic Stadium design - video