Niezwykle atrakcyjna forma multimedialnej promocji pozwalająca na innowacyjny sposób reklamy.
Kreacja składa się z 3-minutowego filmu reklamowego oraz ramki wyposażonej w przyciski
start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania filmu.
Reklama na Trendz TV oferuje wszystkie korzyści reklamy telewizyjnej, oddziałując jednocześnie na wzrok i słuch odbiorcy.
Jest znakomitym wsparciem kreowanego trendu.

4