Autyzm wprowadza zmysły w błąd. Nie ma lekarstwa na autyzm.

Jest jednak Fundacja SYNAPSIS, która pomaga osobom z autyzmem odnaleźć się w świecie, który widzą, słyszą i czują inaczej niż my.

Przekaż 1% podatku Fundacji SYNAPSIS.

Skorzystaj z programu PIT 2012, zamieszczonego na www.synapsis.org.pl