Nie spełnia się sen o sukcesie olimpiady w Soczi. Zachodnie media naśmiewają się z prób udowadniania, że Rosja może spełnić europejskie standardy, których egzemplifikacją są podwójne toalety. Olimpiada, która doprowadziła do likwidacji więzi społecznych i katastrofy ekologicznej przywodzi wspomnienia z czasami okrutnej dyktatury Stalina. W niczym nie pomagają gesty. Ludzie tęsknią za wolnością i demokracją, czego przykładem są protesty na Ukrainie. Do tego idea olimpijska przeżywa kryzys i ten model imprez przestał być modnym. Słowem katastrofa wizerunkowa na wszystkich poziomach.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które są przykładem działań środowisk LGBT, które aktywnie protestują przeciw autorytarnej polityce rządu Rosji, żywcem zaczerpniętej z mrocznych okresów aktywności sowieckiej. Kampania „Cheers to Sochi” to parodia działań globalnego koncernu McDonalds, który również musi odnaleźć nową, przystającą do wzrostu świadomości współczesnych konsumentów formułę.

Mamy poczucie, że kończy się czas hipokryzji. Rozwój nowych mediów i rozprzestrzenianie się informacji powodują, że ludźmi nie można już sterować przez tradycyjne modele polityczne. Obywatele domagają się większej partycypacji w losach swoich państw i świata w ogóle. To ogromne wyzwanie współczesności i szansa na rozwój ludzkości. Idea Olimpijska wymaga przewartościowania. Rywalizacja w stylu więcej i wyżej przestaje kogokolwiek interesować. To dobre dla infantylnych polityków, ale już ludzie biznesu dostrzegają wartości zupełnie w innych obszarach.