Z definicji słownikowej bractwo to określenie żartobliwe lub poufałe o grupie ludzi połączonych trwałą lub tymczasową wspólną cechą czy towarzystwo, grupa wiernych skupiona wokół określonego kultu religijnego lub uprawiająca działalność charytatywną.
Wyróżniamy między innymi bractwa : religijne, rycerskie, czerwone czy piwne.

Bractwo religijne to konfraternia. Jego celem jest pogłębianie religijnego życia członków, wzajemna pomoc, oraz prowadzenie działalności religijnej lub społecznej. Pierwsze bractwa powstały w średniowieczu, szybki ich rozwój w kościele katolickim nastąpił po soborze trydenckim.

Bractwo rycerskie to współczesne stowarzyszenie, którego członkowie (kobiety i mężczyźni) zajmują się odwzorowywaniem zwyczajów oraz realiów średniowiecza. W Polsce tworzą one tak zwany Ruch Rycerski. Poprzez stroje, broń, pancerze oraz wszelkiego rodzaju inne elementy ubioru i wyposażenia obejmującego właściwie każdą dziedzinę życia stwarzają żywe skanseny.

Czerwone Bractwo to pierwsza założona na terenie I Rzeczypospolitej, w Warszawie w 1721 roku loża wolnomularska. Była to loża, pozostająca pod wpływem brytyjskich lóż jakobickich.
Bractwo Piwne - Towarzystwo Promocji Kultury Piwa - ogólnopolska organizacja konsumentów piwa, powstała w 1995 roku w Łodzi. Celem Bractwa Piwnego jest popularyzacja w społeczeństwie piwa jako napoju alternatywnego do wysokoprocentowych i niskogatunkowych napojów alkoholowych, edukacja konsumentów piwa oraz ścisła współpraca z przemysłem piwowarskim