Oficjalna wersja brzmi tak – w 1492 roku, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę (a właściwie wyspy Morza Karaibskiego) dla „Europy”, myśląc iż odkrywa Indie (dlatego mieszkańcy Ameryki to „Indianie”), płynąc oczywiście „w ciemno”...
Tak przeczytamy w podręcznikach historycznych i książkach popularnonaukowych.
Ale czy tak było rzeczywiście?
Pewne poszlaki wskazują na to, że historia wyglądała trochę inaczej...
Otóż bardzo możliwe, że Kolumb zapoznał się z tzw. „Mapą Piri Reisa” bądź mapą na podstawie której Reis stworzył swoją.

Kim był Piri Reis?
Piri Reis urodził się ok. 1465 r. na półwyspie Gallipoli. Początkowo działał jako pirat, następnie jako korsarz na zlecenie beja Tunisu (od ok. 1490 r.), ale zrażony jego okrucieństwem przeniósł się na służbę sułtana Osmańskiego (ok. 1494 r.) przeciwko flotom państw chrześcijańskich (Hiszpania, Wenecja, Genua).

.Piri Reis jest obecnie głównie znany jako kartograf, sporządził wiele dokładnych map.
W 1525 r. ukończył dzieło swojego życia - Bahrije ("Księga mórz"), będące atlasem 210 map, wraz z opisami, niejednokrotnie wierszowanymi, pisanymi pod pseudonimem Piri.
Co przedstawia tajemnicza mapa?
Mapa została sporządzona na skórze gazeli gdzieś ok. 1513 r
Dokładne oględziny mapy wykazały, że to co ocalało do dziś jest zaledwie częścią, znacznie większej całości. Prawdopodobnie mapy całego ówcześnie znanego świata.
Mapa jest sporządzona w typowym dla XIV-XVI w stylu portolańskim, gdzie zaznaczano drogę z portu do portu. Mapy te w wiekszej jednak skali przestawały być dokładne, bo nie brały pod uwagę kulistości Ziemi. To z tego powodu mapa Piri Reisa, pokazująca wybrzeża amerykańskie na długo przed wyprawą Kolumba, nie tylko budzi zrozumiałe zainteresowanie ale także sceptycyzm wielu badaczy.
Czy Krzysztof Kolumb wiedział o istnieniu lądu Amerykańskiego zanim dowiedziała się o nim „oficjalna“ nauka?
Niczego nie da się wykluczyć...