Zjawiska déjà vu nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Większość z nas miało nie raz wrażenie, że chwila obecna jest nam skądś znana i że w jakiejś nieokreślonej przeszłości już się wydarzyła. Czasami nawet wydaję się, że jesteśmy w stanie przewidzieć co się za chwilę wydarzy. Zjawisko to według badań doświadcza od 30 - 96% ludzi. Występuje on w znacznej przewadze u ludzi zdrowych.
Próby opisania tego dziwnego doświadczenia zanotowano już w starożytności. Pogląd , że jest ono związane z wspomnieniami z poprzednich wcieleń zachował się do dziś. 
Określenia pierwszy użył M. Arnaud proponując na spotkaniu Towarzystwa Medyczno – Psychologicznego (Paryż,1896) użycie terminu déjà vu na nazwanie omawianego fenomenu. Słowo to przyjęło się na tyle dobrze, że obecnie w języku angielskim, a także polskim nie ma odpowiedników. 
Zygmunt Freud uważał, że déjà vu pojawia się gdy sytuacja, w której się znajdujemy budzi pewną nieświadomą fantazje, przeżywane doświadczenie budzi u nas nieświadome życzenie, które z uwagi na to że nigdy nie wydarzyło się świadomie nie jest rozpoznawane. Uczucie znajomości przenosi się natomiast na otoczenie.
W parapsychologii natomiast déjà vu uważane jest za kontakt człowieka z istotą ponad śmiertelną posiadającą wiedze wszechświata