Epicka fabuła przepełniona wyjątkowymi bohaterami jest zaproszeniem do jedynej w swoim rodzaju przygody w trybie multiplayer
Chodzi tylko o jedno – zdol-ność spełniania życzeń. Czasa-mi wystarczy do tego jedynie przenośna konsola do gier wi-deo Nintendo. 23 lipca w Europie ukaże się oczekiwany w gorączce i napieciu najpopularniejszy w Japonii tytuł znanej serii Dragon Quest® IX: Sentinels of the Starry Skies™. Stworzony przez Square Enix wyłącznie na konsole Nintendo DS i DSi porywa użytkowniów w pełen epickiej przygody świat gier fabularnych. Gracze mają możliwość absolutnie dowolnej kreacji swoich postaci oraz zabawy nawet z trzema innymi graczami jedno-cześnie – zawsze i wszędzie. W Japonii gorączka Dragon Quest ogarnęła już fanów ze wszystkich grup wiekowych. Do tej pory sprzedano tam 4,3 mln egzemplarzy tego tytułu, czyli znacznie więcej aniżeli wszystkich dotychczasowych części tej serii.

W Dragon Quest® IX: Sentinels of the Starry Skies™ gracze rozpoczynają swą przygodę w roli stróża miasta. Zostają wysłani z misją odnale-zienia owoców świętego drzewa, które są w sta-nie spełnić każde życzenie. Taki cel misji jest oczywiście wart każdego poświęcenia. Gracze przeczesują zatem cały świat, walczą ze wzbu-dzającymi grozę potworami i przeżywają pełną niespodzianek przygodę. W szybkich i pełnych akcji walkach stawiają czoła potężnym przeci-wnikom. Mogą przy tym współdziałać z licznymi i różnorodnymi postaciami. W jakim stopniu różno-rodnymi zależy tylko i wyłącznie od nich sa-mych. Zanim rozpocznie się właściwa gra, fani Nintendo DS mogą według własnego uznania i fantazji stworzyć swego bohatera i zadecydować o wyglądzie jego twarzy, fryzury, ubioru. W miarę rozwoju akcji bohaterowie stają się coraz silniejszymi i potężniejszymi. Dodatkowo gracze mogą tworzyć coraz to nowych towarzyszy wspie-rających ich bohaterów. Gra oferuje do odkrycia nie mniej niż 1000 objektów – od ubioru, po-przez zbroję po uzbrojenie aktywne – wymarzony warsztat kreatora postaci. Indywidualny wygląd postaci powiązany jest zawsze z ich specyficz-nymi zdolnościami i talentami. Ważnym jest za-tem strategiczny wybór wyposażenia, po to by bohater mógł sprostać możliwie wielu wyzwaniom. Dodatkowo gracze w każdej chwili mogą zmienić kategorię postaci i nadać jej specjalne, w danym momencie niezbędne umiejętności.

Oprócz porywającej akcji i kreatywnych możliwo-ści w tworzeniu postaci gra oferuje również pasjonujący tryb gry multiplayer. W Dragon Quest® IX: Sentinels of the Starry Skies™ nawet czterech fanów Nintendo DS może wspólnie oddać się zabawie wykorzystując bazprzewodową funkcję komunikacji konsoli. Ich indywidualne postacie mogą w grupie przechytrzyć potwory lub też przemierzać niebezpieczne światy. W trybie can-vassing gracz może nawiązać kontakt z innymi użytkownikami nawet wtedy, gdy sam nie bierze aktywnie udziału w grze. Jeśli bowiem dwaj gra-cze mają przy sobie konsolę Nintendo DS i Dragon Quest IX z aktywnym trybem canvassing mogą automatycznie wymieniać się informacjami z chwilą, gdy znajdą się w zasięgu drugiej konso-li. Mogą przesyłać sobie wzajemnie na przykład standardowe pozdrowienia, informacje odnośnie stworzonych indywidulanie postaci lub map skar-bów.

Oprócz głównego wątku akcji w Dragon Quest® IX: Sentinels of the Starry Skies™ pojawiają się coraz to nowe wątki poboczne, w których gracze konfrontowani są ze szczególnymi wyzwaniami. Niektóre z tych misji specjalnych można odblo-kować podczas gry, inne natomiast zostaną jesz-cze przed premierą rynkową gry udostępnione przez Nintendo do bezpłatnego pobrania. Użytko-wnicy konsoli Nintendo DS dysponujący szeroko-pasmowym łączem internetowym mogą zatem pobrać na swą konsolę funkcje, dzięki którym spędzą wiele dodatkowych godzin wypełnionych świetną zabawą. Dodatkowe misje specjalne uzupełniają częściowo główny wątek akcji gry, ale stanowią też w części osobne historie.

Dragon Quest® IX: Sentinels of the Starry Skies™ jest jedną z najbardziej wyczerpujących i kompleksowych gier jakie kiedykolwiek ukazały się na konsole Nintendo DS i DSi, i ma predy-spozycje do tego by stać się absolutnym klasy-kiem. Niezależnie od tego, czy fani Nintendo DS ostatecznie odnajdą owoce Świętego Drzewa, życzenia odnośnie świetnej zabawy na pewno zostaną tego lata spełnione