Ich moc zazwyczaj niewielka i krótkotrwała, zawiera w sobie sprzeczności ponieważ jest „psychiczno- fizyczna”. 
Poltergeisty co ciekawe zazwyczaj pojawiają się w otoczeniu dzieci (najczęściej dziewczynek”), a ich obecność łatwo można zaobserwować. W miejscu, w którym „zamieszkał” duch dochodzi do dziwnych sytuacji: giną przedmioty, następują niewyjaśnione „przemeblowania”, na ścianach pojawiają się napisy, słychać też dziwne dźwięki. Czy jednak poltergeisty to naprawdę energia- siła pochodząca z otoczenia, której nie można zahamować czy też zniwelować? Czy człowiek nie posiada zdolności nieświadomej psychokinezy, która wyjaśniałaby równocześnie fenomen poltergeistów?

Pisarz Colin Wilson sądzi, iż poltergeisty to rodzaj pochodzącej z podświadomości człowieka energii, jakiej bezpodstawnie przypisuje się byt samodzielny. Siła ta wciąż drzemiąca w człowieku może się wyzwolić wobec atmosfery wrogości i napięcia panującej w danym miejscu. Znany jest bowiem przypadek osiemnastoletniej Niemki Annemarie Schabarl, która rozpoczęła pracę w kancelarii Sigmunta Adama i nieświadomie stała się przyczyną serii dziwnych wypadków. W obecności dziewczyny żyrandol zaczynał się kołysać i wybuchały żarówki, Z chwilą gdy aplikantka zwolniła się z pracy niewyjaśnione przesunięcia przedmiotów ustały.

Psychokineza spontaniczna to jednak niewystarczające wytłumaczenie dla badacza zjawiska Maxa Freedom’a Long’a, który upiera się, że efekt poltergeista jest mimo wszystko przejawem działalności jakiegoś ducha chcącego jedynie przekazać wiadomość żyjącym. Poltergeist nie jest zatem tak niebezpieczny jak myślimy chyba ze w grę wchodzi tzn „zawłaszczanie” ludzi. Duch „zasiedla” wówczas wybrane ludzkie ciało i funkcjonuje w nim jednak ze względu na niewielką w gruncie rzeczy moc po pewnym czasie musi opuścić „lokum”.
Nie należy zatem panikować wobec tego rodzaju zjawisk (gdy zdarzają się rzadko i są nieszkodliwe) bo jak wiadomo człowiek jest odbiciem świata i na odwrót. Aby zrozumieć wszelkie otaczające nas zjawiska należy na początek zrozumieć samego siebie (swoją psychikę)