Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (tak brzmi oficjalna nazwa tego wierzenia) uznają się za chrześcijan. Określenie „Mormoni” pochodzi od Mormona, czyli proroka, który napisał bardzo ważną dla nich księgę. Księga Mormona została przetłumaczona przez kolejnego proroka Josepha Smitha, w drodze objawienia. Według niego Bóg odrzucił wszystkie kościoły oprócz właśnie Mormonów. 

Mormoni mają kilka kontrowersyjnych założeń. Jednym z nich jest doktryna o dosłownym pokrewieństwie człowieka z Bogiem. Według nich ciało człowiek dziedziczy po rodzicach ziemskich, natomiast ojcem duszy jest Bóg. Dlatego potencjał ludzi jest nieograniczony. O wyznawcach innych religii Mormoni mówią, że są także dziećmi Boga, ale po prostu o tym nie wiedzą. 

Członkowie tego kościoła nie mogą używać tytoniu, pić herbaty, kawy i alkoholu. Bardzo dużą wagę przywiązują do szczęścia rodzinnego. Nie uznają rozwodów, a ich rodziny są najczęściej wielodzietne. Przykładają się też do starannego wykształcenia, gdyż wierzą, że przez całe życie człowiek powinien zdobywać wiedzę na chwałę Boga. 

Główna siedziba Mormonów znajduje się w Salt Lake City, w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. W Polce jest około 1500 osób tego wyznania