Nanda Devi East to jeden z wierzchołków masywu górskiego o tej samej nazwie w Himalajach Garhwalu. Wznosi się na wysokość 7434 m n.p.m. , a swoją nazwę nosi od jednego z imion bogini śmierci Nandy , która pożera ciała swych ofiar. Hindusi wieżą, że góra jest jej domem i każdy kto stanie swoją nogą na świętym szczycie jednego z wierzchołków Nanda devi zginie , a jego ciało nigdy nie zostanie odnalezione.

Wiosną 1939 r. wyruszyła pierwsza polska wyprawa w Himalaje, a jej celem był właśnie wschodni wierzchołek góry. W jej skład wchodzili Adam Karpiński, Stefan Bernadzikiewicz, Jakub Bujak i Janusz Klarner. Wszyscy byli doświadczonymi alpinistami. 
2 lipca Kelner z Bujakiem jako pierwsi postawili stopy na wierzchołku Nanda Devi East. Chwilę tą Klarner opisuje tak: „Podziwiamy roztaczający się widok .Nagroda taka rzadko tylko spotyka wspinacza zdobywającego szczyt. Wieloimienna bogini śmierci, Parwati – Kali – Nanda, uznała nas widać za pątników pobożnie odbywających pielgrzymkę, a nie za świętokradców wdzierających się do jej siedziby – chce nasze wysiłki wynagrodzić widokiem godnym bogów”.
Niedługo później w lawinie zginęli Adam Karpiński i Stefan Bernadzikiewicz, towarzysze nie zdołali odkopać ich ciał. Pozostała dwójka wyruszyła w drogę powrotną w czasie , której wybuchła wojna. Oboje dotarli do Lwowa i tam ich drogi się rozdzieliły, Jakub Bujak za cel swojej podróży obrał Londyn, Klarner wyruszył do okupowanej Polski. 
Bujak jako świetny inżynier pracował w Wielkiej Brytanii jako konstruktor silników lotniczych, zajmował się między innymi konstruowaniem napędów odrzutowych, jego praca była ściśle tajna. Posiadał nawet osobistą ochronę. Zaginął podczas wspinaczki w 1945r. , odnaleziono tylko jego plecak i namiot.

Janusz Klarner działał w polskiej konspiracji i brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie napisał książkę o wyprawie. Zaginął idąc na spacer w 1949r. i mimo długich poszukiwań rodziny jego losy, są niewyjaśnione do dziś. 
Wszyscy uczestnicy wyprawy zginęli w niezwykłych okolicznościach. Tę niewyjaśnioną tajemnice określa się jako „ Klątwa Nanda devi”