Jego nauka opiera się na Piśmie Świętym. Jezus Chrystus uznawany jest za jedynego pośrednika i orędownika pomiędzy Bogiem a ludźmi i jednocześnie za głowę Kościoła.

Poza działalnością duszpasterską Kościół Zielonoświątkowy zajmuje się w Polsce także działalnością społeczną. Posiada własne seminaria, między innymi Warszawskie Seminarium Teologiczne, Seminarium Teologiczne Kościoła Zielonoświątkowego w Ustroniu czy Krakowskie Seminarium Biblijne. Dysponuje też wydawnictwami, takimi jak np. Instytut Wydawniczy „Agape”. 

Duchownych zielonoświątkowych nie obowiązuje celibat. Nie są oni pośrednikami między wiernymi a Bogiem, ani przedstawicielami Kościoła wobec Boga, lecz po prostu swego rodzaju kościelnymi urzędnikami. W Kościele Zielonoświątkowym mogą też służyć kobiety, które nazywane są Diakonisami