Choć może wielu się wydawać, że jest inaczej to manipulacja jest częścią naszego życia niezależnie od tego czy chcemy czy nie. Występuje ona podczas wielu czynności, kiedy coś kupujemy, zamawiamy czy choćby rozmawiamy z przełożonym.

W psychologii i socjologii jest ona określana jako celowo inspirowana interakcja społeczna, której celem jest oszukanie osoby lub grupy ludzi i nakłonienie do działania sprzecznego z ich dobrem. Zwykle osoby poddawane takim działaniom nie są tego świadome. 
W państwach o ustroju totalitarnym manipulacja jest jednym z głównych aparatów sprawowania władzy. W krajach demokratycznych natomiast jest ona mniej widoczna , ale to nie znaczy, że nie istnieje. Używana jest zwykle podczas kampanii politycznych i w reklamach. 
Swój duży udział w manipulacji mają środki masowego przekazu i nie jawna cenzura, która selekcjonuje np. wydarzenia, które są nam serwowane w serwisach informacyjnych.

Często też jest używana w interpersonalnych kontaktach handlowych i negocjacjach.  
Elioth Aronson, psycholog społeczny, badając wpływ reklam telewizyjnych na człowieka stwierdził , że według ankiet przeprowadzonych wśród matek ponad 90% dzieci w wieku przedszkolnym prosi o produkty reklamowane w telewizji. Okazuje się też , że choć dobrze wiemy , że argumenty zamieszczane w reklamach są niezgodne z prawdą i wielu z nas potrafi zdemaskować zastosowaną perswazje, to mimo to wciąż potrafimy ulegać wpływom danego komunikatu