30 maja w sobotę o godzinie 11.00 w Empiku na ulicy Marszałkowskiej 116/122 będzie można spotkać się z Michałem Żebrowskim oraz z dziećmi z fundacji „Promyk Dnia”.
Wszystko to z okazji promocji nowego albumu projekt "Michał Żebrowski – Mały Książe".
Na dwupłytowym albumie Michał czyta jedną z najwspanialszych powieści literackich wszechczasów "Mały Książe" Antonie de Saint - Exupery'ego. Oprócz aktora powieść również czytają dzieci, które zostały wyłonione na drodze konkursu.
W ramach projektu „Promyk Dnia”, którego celem jest nauczanie oraz wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, które w szczególny sposób narażone są na wykluczenie społeczne. W ramach programu „ Promyk Dnia” tworzone są świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin najuboższych, o trudnej sytuacji życiowej, z utrudnionym dostępem do edukacji i nowoczesnych środków komunikacji.
Środki na działalność pozyskiwane są z różnych źródeł – m.in. od sponsorów, dotacji samorządowych i darowizn. Jednym ze sposobów dofinansowania programu jest właśnie wydanie płyty.
Czyżby Michał przygotowywał się na własne dzieci? Jak donoszą media Michał Żebrowski i jego dziewczyna Ola Adamczyk mają pobrać się już w czerwcu.