Traktować twórczość jako ślad bycia cząstką i narzędziem powstawania obrazu. Działanie poprzedzić ciągiem myślowo-szkicowym. Zycie używać jako inspirację do budowy form opisujących kondycję człowieka i otaczającego świata, opartą o ciągle aktualne i nie przemijające wartości towarzyszące codzienności. Wielorakość działań, zróżnicowany format, przypisana dziełu kolorystyka, różnorodność narzędzi, odrębność klimatu każdego z obrazów - inny na każdą chwilę i każdy dzień, ®óżny do różnego wnętrza – to założenia działań twórczych przy wykonywaniu moich prac. Pozwala to poszerzyć zakres działań nie tylko do ekspozycji obrazów w galeriach, lecz o wzbogacenie różnych wnętrz poprzez zawieszenie obrazów. Tak między innymi postąpili właściciele restauracji „Roma” w Rudzie śląskiej uznając że obrazy mogą wzbogacić miejsce w którym goszczą swych gości podając doskonałe posiłki w artystycznym przybraniu. Uznali, że SZTUKA plastyczna współbrzmi ze sztuką kulinarną, doskonale się uzupełniając. Uprawianie malarstwa powinno być wzbogacane o inne działania plastyczne np. poprzez projekty aranżacji wnętrz. To konsekwencja rozwijania działań twórczych. Koncepcja i projekt aranżacji wnętrz zabytkowej krypty w Wieliczce na cele wystawiennicze to przykład gdzie głębia nastroju poparta malarskością wnętrza, pozwala twórcy szerzej spojrzeć, dalej - poza płótno. Inspiracja płynąca z każdego doświadczonego miejsca i spotkania to nieprzemijająca energia działań twórczych. Istotą malarstwa nie jest biografia artysty. Istotą malarstwa jest jego dzieło. Aby dzieło żyło swoim życiem, potrzebny mu odbiorca.

Szczepan Pako

 

Prace zanurzone w głębokiej wewnętrznej ciszy. Dzięki przewodniej nici koloru oraz subtelnej różnorodności kolorystycznej Szczepan Pako tworzy wspaniałe surrealistyczne scenariusze przestrzeni zalanych światłem, gdzie postać ludzka, choć nie wielka w porównaniu do wielkości nieskończoności jest głównym punktem wszystkiego, tłumacząc znaczenie życia.

Prof. Mario Nocosia

Roma 2011

 

Malarstwo Szczepana Pako zdefiniowane jest przez przedmioty i estetykę, która jest alternatywą pomiędzy romantyzmem a modernizmem. Uderzające jest piękno jego nastrojów, którego energię budują ciała emanujące miękkim ciepłem. Jego malarstwo poszukuje rozwiązań w opozycyjnym kierunku surowej efektywności i radosnej ekspresji. To malarskie współzawodnictwo pomiędzy humanizmem a modernizmem dają malarstwu Pako uniwersalny przekaz…

Agora Galery

New York City 2010

 

Szczepan opowiada nam historie, ale jest jeszcze jakaś abstrakcyjna nie poznana przestrzeń.

Abstrakcyjne prace Szczepana dają silne odczucia poprzez melancholie i erotyczne tęsknoty, splatając je w ludzkie impulsy. Chciałby, aby jego malarstwo inspirowało wyobraźnię i odkrywało nowe horyzonty. Szczepan zdolny jest używać płótna jako środka komunikacji nie tylko dla pokazania piękna jakie dostrzega ale również oddania sensacyjnych uczuć w momencie ich doświadczenia.

ARTisSpectrum The Chelsea Perspectiv

NY 2010