Udoskonalona usługa Ovi Maps oraz Ovi Maps Player API

San Jose, USA — Firma Nokia zaprezentowała najnowszą wersję Ovi Maps, stanowiącą kolejny etap rozwoju lokalizacji społecznościowej. Usługa ta, ciesząca się coraz większą popularnością, umożliwia wyjątkowe, dynamiczne i dostosowane do osobistych potrzeb dodawanie i synchronizowanie osobistych treści związanych z położeniem geograficznym i udostępnianie ich pomiędzy urządzeniem mobilnym a internetem. Oznacza to także odejście od często spotykanych w Internecie statycznych map cyfrowych na rzecz wprowadzanych przez firmę Nokia dynamicznych map wektorowych. Umożliwiają one przeglądanie wszystkich powiązanych materiałów — zarówno w Internecie, jak i na ekranie kompatybilnego urządzenia mobilnego.

Nokia ogłosiła również wprowadzenie Ovi Maps Player API (interfejs programistyczny aplikacji (API) do Ovi Maps). Dzięki niemu można łatwo dodawać atrakcyjne i dynamiczne funkcje Ovi Maps w dowolnej kompatybilnej witrynie internetowej przy użyciu podstawowego kodu JavaScript. W ten sposób Nokia udostępnia usługę i technologię Ovi Maps innym podmiotom, które chcą zwiększyć kontekstową innowacyjność swoich witryn, a tym samym sprzyjać integracji, udostępnianiu i współpracy ze swoimi  użytkownikami. Witryny Internetowe, takie jak Lonelyplanet.com czy serwisy społecznościowe mogą teraz udostępniać Ovi Maps z osobistymi materiałami użytkowników, synchronizowanymi z kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi.

„Ovi Maps z usługi konsumenckiej przeradza się w dynamiczną platformę usług związanych z lokalizacją, która umożliwia udostępnianie zawartości pomiędzy urządzeniem mobilnym a Internetem. Pogłębiając ten wymiar Ovi Maps tworzymy nowe możliwości, zarówno dla konsumentów, jak i programistów” - powiedział Michael Halbherr, wiceprezes ds. społecznościowych usług lokalizacyjnych firmy Nokia. „Z kolei Ovi Maps Player API umożliwia osadzenie w dowolnej witrynie internetowej otwartej i łatwej w obsłudze przeglądarki map. Jest to pierwszy krok w kierunku zmian, dzieki którym programiści będą mogli korzystać z wyjątkowych zasobów kontekstowych firmy Nokia, takich jak lokalizacja, w celu tworzenia aplikacji mobilnych zmieniających sposób korzystania z urządzeń.”

„Bardzo cieszymy się, że jesteśmy jedną z pierwszych firm korzystających z Ovi Maps Player API” — powiedział Stephen Palmer, prezes Lonely Planet, EMEA. „Jest to partnerstwo przynoszące zmiany, dzięki którym materiały Lonely Planet są dostępne niezależnie od czasu i miejsca. Platforma ta zwiększa wartość oferty Lonely Planet,  a wraz z firmą Nokia pomożemy większej liczbie podróżników kontaktować się na co dzień
z bliskimi w zupełnie wyjątkowy sposób”.

Mapy przyszłości
Najnowsza wersja aplikacji Ovi Maps w urządzeniu mobilnym zawiera dodatkowe funkcje i usługi oraz udostępnia jeszcze lepsze niż dotychczas mapy. Zawiera ona wysokiej rozdzielczości mapy satelitarne
i terenowe, w widokach 2D i 3D, trójwymiarowe punkty orientacyjne z ponad 200 miast, obrót, przechylanie oraz przeloty poprzez obszary i ponad nimi. Ovi Maps oferuje także poszerzone informacje o ciekawych miejscach dostarczane przez Lonely Planet, Michelin i Wcities oraz usługę meteorologiczną z prognozami na 24 godziny i 5 dni. Do spacerów można użyć nawigacji pieszej, zapewniającej lepszą orientację, zarówno
w  mieście, jak i na łonie natury. Dzięki wszechstronnej nawigacji samochodowej można korzystać w większej liczbie krajów z poszerzonych informacji na temat bezpieczeństwa i ruchu drogowego w czasie rzeczywistym.

Podczas korzystania z Ovi Maps przez Internet można także wyszukiwać adresy i ciekawe lub potrzebne miejsca, znajdować je i zapisywać w zakładce Ulubione, a także grupować w Kolekcje. Można również sprawdzić pogodę i wstępnie zaplanować trasę spaceru lub jazdy samochodem, a następnie ją zapisać. Ponadto miejsca, kolekcje i trasy można synchronizować przez sieć komórkową pomiędzy Ovi Maps
w kompatybilnym urządzeniu mobilnym, a Ovi Maps w Internecie.

Usługa Ovi Maps Beta w internecie jest dostępna pod adresem www.maps.ovi.com.
Najnowszą wersję aplikacji Ovi Maps Beta do urządzenia mobilnego można pobrać z witryny Nokia Betalabs pod adresem www.nokia.com/betalabs/maps.

Wyzwalający innowacyjność konkurs „Apps on Maps”
W ramach udostępniania Ovi Maps dla programistów Nokia zachęca do udziału w konkursie Calling All Innovators w kategorii: „Apps on Maps”.  Uczestnicy mogą w nim zgłaszać pomysły na usługi i zawartość
w aplikacji Maps. Prócz nagród pieniężnych finaliści będą mogli bezpośrednio współpracować z firmą Nokia nad urzeczywistnieniem swoich pomysłów oraz dostosowaniem narzędzi programistycznych, a także dystrybuować swoje aplikacje za pośrednictwem Ovi Sklepu.

Więcej informacji na temat rozpoczynającego się wkrótce programu beta Ovi Maps Player API oraz kategorii „Apps on Maps” w konkursie „Calling All Innovators 2009” można uzyskać w witrynie internetowej http://www.callingallinnovators.com/apps_on_maps.aspx