Możliwości, jakie daje komputer, wyznaczyły zupełnie nowe drogi rozwoju w projektowaniu przestrzeni publicznych. Tokijska wystawa Środowiska Architektoniczne Jutra (Architectural Enviroments for Tomorrow) gromadzi prace, które prezentują nowe podejście do zastosowania nowoczesnych technologii w architekturze i urbanistyce.

Selgascano, OURShELVEs

Artyści, którzy biorą udział w wystawie, odnoszą się do klęsk naturalnych, takich, jak trzęsienie ziemi w Japonii. Za pomocą swoich prac starają się pokazać, w jaki sposób architektura może służyć klęskom naturalnym, przemianom socjalnym, środowisku oraz innym problemom współczesnego świata. Ich celem jest stworzenie uniwersalnego języka architektury, zrozumiałego dla wszystkich i aktualnego w każdym zakątku naszej planety.


Matthew Ritchie with Aranda/Lasch, Daniel Bosia & Arup AGU, The Dawn Line

Autor: Julia