Lee Chen Dao to twórca nowego turpizmu w malarstwie. Jego obrazy burzą kulturową konwencję piękna. Celowo nie piszemy o nowym baroku, gdyż prace Lee są ultra realistyczne, nie wchodząc w grę z konwencją.

Obrazy poruszają tym bardziej, że przedstawiają przedstawicieli młodego pokolenia. Te obrazy zdają się krzyczeć. To krzyk przytłoczenia kulturą masową i konsumpcją. To krzyk zdehumanizowanych „pod-ludzi”, których sprowadzono do roli konsumentów podrzędnych towarów. To krzyk pokolenia porno. Te obrazy nie wywołują śmiechu. Te obrazy poruszają umysł. Porażające.