Pamięć fotograficzna, wyobraźnia ejdetyczna to zdolność do odtwarzania obrazów dźwięków z bardzo dużą dokładnością. 
Aleksander Łuria znany rosyjski psycholog początku XX w. natrafił na niezwykły przypadek Salomona Szereszewskiego, który był w stanie zapamiętywać bardzo długie ciągi cyfr, liter słów i odtwarzać je dokładnie nawet po kilku latach. Łuria poświęcił na badania 30 lat i opisał je w książce „The Mind of Mnemonist’’. Wykazał, że jego przypadek nie jest nadzwyczajny i po prostu ma doskonałą pamięć, którą ćwiczył od wczesnej młodości.

Innym przykładem takiej pamięci jest rabbi Eliasz z Wilna. Posiadał on zdolność zapamiętywania wszystkich książek, które przeczytał jeden raz. Potrafił odtworzyć z pamięci każdą stronę lub fragment, z ponad dwóch tysięcy tomów, które udało mu się poznać. 
Podobnych przypadków jest wiele w historii medycyny i psychologii, są to ludzie o niezwykłej pamięci, których mózgi nie odbiegały od normy i którzy jako dzieci "odkryli" podstawowe mechanizmy działania pamięci. Dlatego, wśród dzieci wyobraźnia ejdetyczna występuje częściej jest to około 8 % w wieku od 7 do 12 lat. U dorosłych jest to tylko 0,1%.

Wyjaśnienie tajemnicy pamięci fotograficznej, jest zagadką możliwości naszego umysłu. Bardzo prawdopodobnie jest jak stwierdzili naukowcy, że nasz podświadomość rejestruje wszystko z czym się stykamy i zapisuje w naszej głowie. Jednak wciąż nie wiadomo jak odtworzyć informacje, które przyswajamy