„Percepcja doskonałości” to globalny projekt, który miał pokazać, jak postrzegany jest ideał kobiecego ciała w różnych częściach świata. Dziennikarka Esther Honig rozpoczęła wirusowy marketing na stronie internetowej jednego z serwisów medycznych. Internauci z całego świata, podzielenie na strefy geograficzne, odpowiadali na pytanie, jak  powinna wyglądać idealna kobieta w odniesieniu do przedstawionej konkretnej postaci. Następnie 18 graficzek z całego świata przerabiało w programie photoshop obraz kobiety, dostosowując go do zgłoszonych uwag.

Powstało interesujące studium, z którego wynika, że w opinii publicznej istnieją różne paradygmaty piękna. Kultura, historia i obyczaje mają głęboki wpływ na postrzeganie ciała kobiety. Celem projektu było zastanowienie się na tym, jakie występują na świecie tendencje do upraszczania pojęć i tworzenia stereotypów. Być może odbiorcy zrozumieją, jak nierealistyczne są czasem wymagania stawiane kobietom odnośnie wyglądu i jak różnorodne są w zasadzie standardy piękna.

Twórcy projektu poszli o krok dalej i przeprowadzili badanie, na podstawie którego obliczyli szacunkową masę ciała i BMI kobiet z poszczególnych krajów. Wynika z tego, że w obu Amerykach w zakresie kobiecej figury dominuje kształt klepsydry, podczas gdy w krajach europejskich i azjatyckich niebezpiecznie odchudza się talię pań.