Pogarszająca się jakość powietrza w zatłoczonych miastach, zmieniający się krajobraz i oblicze ziemi skłoniły designera Chiu Chih do przemyśleń i szukania ratunku dla błękitnej planety. Efektem pracy jest projekt nazwany „Podróż na planetę”, który w swych założeniach stawia fundamentalne pytanie, co dalej ze światem, który ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom.

Nieznana przyszłość naszej planety niewątpliwie zmusi ludzi do zmiany stylu życia i dostosowania się do nowych warunków, żeby rodzaj ludzki mógł przetrwać.

Projekt jest odpowiedzią na pytanie, gdzie jest miejsce człowieka w zmieniającym się środowisku, w którym stare budynki zostały zburzone, a nowe jeszcze nie powstały. Społeczeństwo, kultura, architektura, krajobraz zmieniają się z minuty na minutę. W tej dynamicznej rzeczywistości los jednych ludzi jest beznadziejny, trudno im dotrzymać tempa i zaakceptować zmiany, zaś inni są pełni nadziei i oczekiwań.

Chiu Chih dostrzega przerażający charakter zmian w człowieczym życiu. Jego projekt „Podróż na planetę” jest przejmującym wołaniem o zastanowienie się, jak można zatrzymać niekorzystne zmiany i wyczerpywanie się naturalnych zasobów energetycznych ziemi i przeobrażenia krajobrazu. Gdzie możemy znaleźć zamiennik, który pozwoli nam dalej przetrwać w tym najlepszym ze światów ?