Warto poświęcić chwilę i przyjrzeć się tej niecodziennej organizacji.

Federacja Międzynarodowa wywodzi się w prostej linii od Federacji Pogańskiej powołanej w 1971 roku w Wielkiej Brytanii, a mającej na celu zwalczanie stereotypów i niechęci otaczającej pogan. Drugim, nie mniej ważnym celem było stworzenie poganom z całego kraju możliwości spotkań sprzyjających wymianie poglądów i zrzeszaniu się. Ponadto stowarzyszenie występuje w obronie praw pogan do swobodnego wyrażania swoich przekonań religijnych. Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na działalność Federacji istnieje również poza Zjednoczonym Królestwem. Powstały liczne wydziały na terenie całej Europy, a od roku 2007 działa oficjalnie polski wydział Federacji Pogańskiej.

Federacja nie narzuca żadnych ograniczeń co do wyboru ścieżki pogaństwa. Na równych zasadach zrzeszeni są wiccanie, rodzimowiercy i wyznawcy wszelkich innych nurtów pogańskich i neopogańskich, z praktykującymi własne ścieżki poznawania świata włącznie. Ważne jest jedynie stosowanie trzech elementarnych zasad. Po pierwsze Poganin musi deklarować miłość i jedność z Naturą, której jest integralną częścią. Oznacza to również uwielbienie dla siły witalnej, która pozwala na wieczne odnawianie się cykli śmierci i życia.
Kolejną regułą jest życzliwy i pozytywny stosunek do świata zewnętrznego i społeczności, w której żyje. W Federacji Pogańskiej istnieje zakaz wyrządzania krzywdy innym.
Trzecim wymogiem jest uznanie Bóstwa będącego ponad podziałami płci i uhonorowanie obu jego pierwiastków- żeńskiego i męskiego.

Obecnie federacja skupia się na organizowaniu lokalnych wykładów, warsztatów i konferencji mających na celu przybliżenie pogaństwa szerszym społecznościom