Autostereotyp - czyli sposób w jaki sami siebie postrzegamy. Autostereotypy często porównuje się ze stereotypami, które przylgnęły do np. poszczególnych narodów. Autostereotyp Polaka niewiele różni się od cech przypisywanych nam przez inne narody. Świadczy to o tym, że być może w stereotypach jest ziarno prawdy. Uważamy więc, że istotnie jako naród: nadużywamy alkoholu, jesteśmy wierzący, patriotyczni, honorowi. odważni, lekkomyślni, waleczni, cenimy życie rodzinne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że trudno wymazać ze świadomości innych narodów oraz z naszej samoświadomości obraz Polaka walczącego o ojczyznę, odważnego, szalonego i lekkomyślnego, który wierzy, że Polska jest Chrystusem narodów, a potem topiącego smutki w kieliszku. Potrzebne by nam było naprawdę wielkie wydarzenie albo kolejne wieki, by móc pokazać się od innej strony.

Polak, który chętnie integruje się z Europą, jest otwarty na nowości oraz pracuje dużo wydajniej. Taki wizerunek Polaka wynika również z najnowszych badań. Niewątpliwie znaleźliśmy w pułapce stereotypu, ale to czy kiedykolwiek uda nam się z niej wyjść, zależy tylko od nas. Będzie to zapewne trudna praca, ale warta rezultatów. Wszak jesteśmy narodem odważnym. Powinniśmy kierować się tą odwagą w przełamywaniu negatywnych stereotypów, a kultywowaniu pozytywnych cech, które przypisane są Polakom