Renoma to nasz wrocławski Harrods – tak kometują najnowsze dzieło twórcy budynku.
Prace nad obiektem trwały aż sześć lat. Dom handlowy składa się z dwóch częsci. Jedna z nich to Dom Towarowy Wertheim z 1930 roku. To właśnie wtedy budynek obiekt był największym budynkiem szkieletowym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. W 1977 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu

Zaś druga, nowsza część powstała w tym roku.
Pod koniec II wojny światowej (12 marca 1945 r.) na skutek bombardowania i pożaru trwającego 3 dni, budynek częściowo spłonął. Otwarto go ponownie dopiero w trzy lata po zakończeniu wojny, z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych, jako największy w Polsce Państwowy Dom Towarowy.
Budynek jednak bardzo ucierpiał podczas wojen i elewacja była bardzo zniszczona i zabrudzona. Aż ponad 60 % elementów musiało zostać wymienionych na nowe.
Ze 104 rzeźb portretowych w dobrym stanie zachowało się ok. 30. Część detali odtworzył syn rzeźbiarza z oryginalnych elementów. A nowe ceramiczne kształtki na elewacji wykonano w tym samym zakładzie co 80 lat temu.

Wnętrze Renomy i przestronne powierzchnie sklepowe w obu skrzydłach budynku powstają przy użyciu szlachetnych materiałów – szkła, drewna, stali, co daje poczucie elegancji i przebywania w centrum: mody, miasta, wydarzeń.
Nowe skrzydło nawiązuje do charakteru zabytkowego budynku horyzontalnymi podziałami elewacji, ukształtowanymi przez szereg gzymsów, których forma i gabaryty kojarzyć się mogą ze „skrzydłami".