Szczególnie uczynni użytkownicy internetowego kanału Wii będą nagradzani za swoją aktywność. Nintendo rozpoczęło akcję „Connection Ambassador Promotion”: wierni fani Wii, którzy pomogą innym graczom w rejestracji ich w kanale WiiShop, otrzymają każdorazowo 500 Nintendo Points. Każdy ambasador będzie mógł tym sposobem zdobyć nawet do 10000 Nintendo Points i wykorzystać je do zakupu gier WiiWare i Virtual Console w kanale WiiShop. 500 punktów otrzyma oczywiście także każdy nowy użytkownik kanału WiiShop.
Ten, kto pomoże dziesięciu nowym użytkownikom kanału WiiShop otrzyma nie tylko 5000 Nintendo Points, ale również złoty status pomocnika, który da mu możliwość bezpłatnego pobrania na Wii wszystkich wydanych przez Nintendo tytułów NES. Nie oznacza to jednak, iż musi na tym zakończyć swą misję pomocy. Pomagając dwudziestu nowym użytkownikom online można uzyskać status platynowego pomocnika. Niezależnie od zdobytych tym sposobem 10000 punktów, platynowy ambasador może bezpłatnie pobrać liczne gry na NES, Super Nintendo i Nintendo 64.

Jak zostać Connection Ambassador?
Wejdź do kanału WiiShop.
Na stronie kanału WiiShop kliknij na ikonkę „Connection Ambassador Promotion”
Na ekranie pojawią się dwa kolejne symbole „Connection Ambassador” i „Person Who Was Helped”.
Kliknij na ikonkę „Connection Ambassador”. 
Wprowadź kod Wii użytkownika, któremu pomogłeś (kod Wii znajduje się w menu każdej konsoli Wii w jej książce adresowej). 
Wprowadzenie kodu Wii musi nastąpić w przeciągu 30 dni od rejestracji nowego użytkownika kanału WiiShop
Po wprowadzeniu kodów Wii przez ambasadora i nowego użytkownika obydwaj otrzymają po 500 Nintendo Points w kanale Wii-Shop.

Jak ma postąpić nowy użytkownik?
Wejdź do kanału WiiShop.
Na stronie kanału WiiShop kliknij na ikonkę „Connection Ambassador Promotion”
Na ekranie pojawią się dwa kolejne symbole „Connection Ambassador” i „Person Who Was Helped”.
Kliknij na ikonkę „Person Who Was Helped”.
Wprowadź kod Wii użytkownika, który ci pomógł ci w rejestracji twojej konsoli online(kod Wii znajduje się w menu każdej konsoli Wii w jej książce adresowej!). 
Na ekranie pojawi się zaproszenie do odpowiedzi a kilka pytań.
Po wprowadzeniu kodów Wii przez ambasadora i nowego użytkownika obydwaj otrzymają po 500 Nintendo Points w kanale Wii-Shop.
Wprowadzenie kodu Wii musi nastąpić w przeciągu 30 dni od rejestracji nowego użytkownika kanału WiiShop