Ośrodek Nauczania Języków Obcych "PRIMA" Krzysztof Prymak w Białymstoku działa od 26 marca 1990 r. i jest jedną z najstarszych szkół językowych w Białymstoku.

Założycielem i dyrektorem Ośrodka "PRIMA" jest Krzysztof Prymak, absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel języka angielskiego z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Ośrodek zatrudnia 33 nauczycieli, starannie dobranych profesjonalistów, pasjonatów języka angielskiego, o wysokich kwalifikacjach językowych i moralnych, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o autorskie programy. Dwóch metodyków nauczania języków obcych dba o wysoką jakość nauczania i właściwy dobór materiałów dydaktycznych.

Ośrodek tworzy grupy kursowe według kryteriów wieku i umiejętności językowych CEFR (Common European Framework of Reference - Europejski system opisu kształcenia językowego) na poziomach: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2

Od 2005 r. Ośrodek "PRIMA" jest Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ETS Educational Testing Service, Princeton, USA, gdzie można zdawaćmiędzynarodowe egzaminy ważne w 180 krajach świata!

 

Języki nauczane: język angielski, język niemiecki (NOWOŚĆ), język hiszpański (NOWOŚĆ)

Typy kursów:

Kursy ogólnojęzykowe - 8 poziomów: od początkującego do zaawansowanego

Kursy egzaminacyjne maturalne (poziom podstawowy i rozszerzony)

Kursy egzaminacyjne gimnazjalne

Kursy egzaminacyjne (język angielski):

FCE - Cambridge First Certificate in English (poziom CEFR: B2)

CAE - Cambridge Advanced English (poziom CEFR: C1)

CPE - Cambridge Proficiency in English (poziom CEFR: C1)

Kursy egzaminacyjne (język niemiecki):

ZD - Zertifikat Deutsch (poziom CEFR: B1)

ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung (poziom CEFR: C1)

Start Deutsch 1 (poziom CEFR: A1)

Start Deutsch 2 (poziom CEFR: A2)

Kursy egzaminacyjne ETS

TOEFL®iBT - Test of English as a Foreign Language - egzamin przez Internet - NOWOŚĆ

TOEIC® - Test of English for International Communication

(Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 13 poz. 82, załącznik nr 2 punkt 19, z dnia 29 stycznia 2007 r.), certyfikat TOEIC jest uznawany jako dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego dla osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie. Wymagany wynik to 700 punktów)

TOEIC®Bridge - Test of English for International Communication

Kursy specjalistyczne:

Kursy dla kadry kierowniczej i profesjonalistów

Kursy językowe na zlecenie instytucji

Kursy konwersacyjne (od poziomu średniego)

Kursy indywidualne 1:1 (nauczyciel + uczeń)

 

Więcej informacji na www.prima.edu.pl