Nostradamus, który uważany jest za największego jasnowidza wszechczasów zawarł swoje przepowiednie w tajemniczych, symbolicznych czterowierszach ułożonych w tzn centuriach. Poniżej znajdziecie 6 czterowierszy odnoszących się do przełomowych wydarzeń na świecie (upadek komunizmu, dojście do władzy Adolfa Hitlera). Niektóre czterowiersze Nostradamusa (szczególnie te dotyczące przyszłych losów świata)mimo, iż były już wielokrotnie analizowane nadal pozostają zagadką. Czy komuś uda się wreszcie „złamać kod” i poznać prawdę, aby ustrzec ludzi przed błędami i zapobiec kolejnym katastrofom?

1) Centuria I, Czterowiersz 34
Drapieżny ptak, lecący w lewo,
Czyni przygotowania nim bitwa związana będzie z Francuzami,
Jedni uznają go za dobrego, inni za złego albo niepewnego,
Słabsza część powie, że to dobry omen.

TŁUMACZENIE: Centuria ta jest pierwszą, która odnosi się do rządów Adolfa Hitlera i II wojny światowej. Co ciekawe Nostradamus posługiwał się symbolem ptaka w odniesieniu do dwóch postaci historycznych- Hitlera i Napoleona. Być może poprzez tę właśnie zbieżność część entuzjastów okultyzmu uważa, iż ci właśnie wodzowie byli przepowiadanymi antychrystami, którzy mieli stąpić na ziemię, by zniewolić ludzkość. Wzmianka o ptaku lecącym w lewo jest bardzo zręczna; na lewo od Francji leży Belgia i Holandia, przez które w 1940 r. Hitler puścił swe armie, stosując nowy sposób prowadzenia wojny- Blitzkrieg. Wzmianki o dobrym, złym i niepewnym są interpretowane jako opis słabych i podzielonych rządów Francji w ostatnich dniach Trzeciej Republiki.

2) Centuria I, Czterowiersz 70
Deszcz, głód i wojna nie ustaną w Persji;
Zbyt wielka ufność zawiedzie monarchę.
Rzeczy zaczęte we Francji znajdą tam swój koniec.
Tajny znak dla jednego, żeby był oszczędny

TŁUMACZENIE: Czterowiersz dotyczący obalenia szacha Iranu przez religijnego przywódcę, ajatollaha Chomeiniego (1979 r.). Deszcz, głód i wojna przyczyniły się po części do upadku szacha, ale to we Francji wypędzony ajatollah przez wiele lat snuł plany obalenia dynastii Pahlawich i przekształcenia Iranu w Państwo rządzone przez religijnych fundamentalistów. Słowo „oszczędny” pojawiające się na końcu czterowiersza może oznaczać w tym kontekście tyle samo, co „spartański”.

3) Centuria II, Czterowiersz 56, 57
Ten, którego zaraza ani miecz nie zgładzą,
Umrze na szczycie wzgórza uderzony z nieba.
Opat umrze gdy ujrzy ruiny narodu
Na wraku statku, próbującego wytrwać na rafie.

Przed bitwą wielki człowiek padnie, wielki dla śmierci,
Śmierci zbyt nagłej i opłakiwanej.
Zrodzon ułomnym, przebędzie przez weszką część drogi;
Przy rzece krwi ziemia jest splamiona.
TŁUMACZENIE: Historycy i entuzjaści okultyzmu zastanawiali się nad tymi czterowierszami przez wiele lat. Większość uznaje, że odnoszą się one do faktu zamordowania Johna F. Kennedy’ego, choć zdania są podzielone. Jak wiadomo bowiem senator urodził się z wrodzoną wadą. Wielu krytyków Kennedy’ego uważa, że był on obdarzony wielką charyzmą ale zastanawiają się czy jego instynkt polityczny byłby równie skuteczny, gdyby mógł on pełnić swój urząd przez kolejną kadencję. Sformułowanie „przebędzie przez większą część drogi” mogą dotyczyć stanowiska Kennedy’ego wobec podejmowanych przez Chruszczowa prób założenia na Kupie baz rakietowych. Właśnie jakiś czas po tej konferencji Kennedy został zabity w Dallas.

4) Centuria III, Czterowiersz 75
Pau, Werona, Vicenza, Saragossa,
Miecze ociekające krwią z dalekich krain.
Przeogromna zaraza nadejdzie z wielką muszlą,
Ulga blisko, ale lekarstwa daleko.

TŁUMACZENIE: W 1976 roku we włoskim mieście Seveso miała miejsce jedna z najgorszych w historii katastrof spowodowanych przez człowieka. Eksplozja w wielkiej fabryce chemicznej zniszczyła przyrodę, skaziła wodę oraz ziemię uprawną i sprawiła, że kobiety rodziły zdeformowane dzieci. Chmura gazu przesunęła się nad znaczną częścią Włoch, lecz –co ciekawe- wymienione przez Nostradamusa miasta nie ucierpiały. Znaczna część ziemi nadal nie nadaje się do użytku, co dowodzi, że „lekarstwa” rzeczywiście są odległe.

5) Centuria IV, Czterowiersz 32
W tych czasach i obszarach, gdzie mięso ustępuje przed rybą,
Na przekór ustanowione będzie wspólne prawo.
Stary porządek będzie się trzymał mocno, potem zostanie usunięty ze sceny,
Wszystkie rzeczy wspólne między przyjaciółmi odejdą w dal.

TŁUMACZENIE: Komunizm upada. Nostradamus wprawdzie nie podał, w jakim kraju, lecz suszona ryba, w przeciwieństwie do świeżego mięsa była podstawowym produktem żywnościowym chłopów żyjących w komunistycznym reżimie. „Wszystkie rzeczy wspólne między przyjaciółmi”- to znaczy komunizm i duch wspólnoty, który miał się zrodzić pośród proletariatu- ulegają załamaniu.

Obok tych kilku czterowierszy istnieje bardzo dużo zagadkowych proroctw dotyczących przyszłości np. to:

W roku 1999 w siódmym miesiącu
Przybędzie z niebios wielki król przestrachu.
Wskrzesi wielkiego króla Mongołów.
Przed i po wojnie panować będzie zgodnie ze swoim korzystnym horoskopem.


Co sądzicie o tej przepowiedni?
Czy może się ona w najbliższym czasie spełnić i jaka jest jej właściwa interpretacja?