Reinkarnacja, określana też jako: metempsychoza, transmigracja. Jest  to pogląd, według którego dusza po śmierci może wcielić się w nowy byt fizyczny. Pogląd ten sugeruje, że dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka, zwierzęcia czy nawet rośliny.
Słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja – wcielenie i przedrostka re - oznaczającego powtórzenie czegoś. Z tego wynika dosłowne znaczenie reinkarnacji - powtórne wcielenie.
Pogląd ten jest podstawą wierzeń takich jak: hinduizmu, dżinizm, wierzenia afrykańskie, orfizm, pitagoreizm, występuje również w platonizmie, gnostycyzmie, kabalistyce, teozofii, antropozofii. W pewnym sensie stanowi także podstawową koncepcję w buddyzmie, jednak buddyzm łączy to z doktryną braku indywidualnej duszy (anatman).

Najbardziej rozbudowaną formę wiary w reinkarnację odnajduje się w hinduizmie. Według zasad tej religii cykl śmierci i ponownych narodzin dusz ciągnie się aż do przerwania - pełnego zjednoczenia z Brahmanem (Bogiem), które nigdy się nie skończy.
W niektórych odmianach chrześcijaństwa, np. w nestorianizmie występowały elementy wiary w reinkarnację, jednak po V Soborze Powszechnym w Konstantynopolu ( w 553 r.), większość kościołów chrześcijańskich odrzuciła te przekonanie w całości, przyjmując jako jedyną słuszną koncepcję bezpośredniego przechodzenia duszy ludzkiej od Boga i zbawienia/potępienia następującego tylko raz - zaraz po śmierci człowieka.
Jeśli jesteście ciekawi kim będziecie w następnym wcieleniu zapraszam na stronę http://quiz.ownia.pl/reinkarnacja . Jednak wyniki radzę potraktować z przymrużeniem oka