Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.
Reinkarnacja stanowi jedno z podstawowych wierzeń hinduizmu, pitagorejczyków, występuje w platonizmie, gnostycyzmie, teozofii i antropozofii. W pewnym sensie stanowi także podstawową koncepcję w buddyzmie.

Hinduizm wierzy w najbardziej rozbudowaną reinkarnację . Według zasad tej religii cykl śmierci i narodzin dusz ciągnie się aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem, które nigdy się nie skończy.
Buddyzm godzi poglądy hinduizmu z twierdzeniem, że nie istnieje trwałe "ja", czy dusza, które przechodziłoby do następnego życia.
Chrześcijaństwo  w niektórych swoich odłamach uwzględnia reinkarnację, jednak większość kościołów chrześcijańskich odrzuciła tę wiarę w całości. Uznają one zbawienie człowieka po śmierci ale TYLKO RAZ, jak mówi werset z Listu do Hebrajczyków „(...) ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd”. Zwolennicy reinkarnacji czytając Nowy i Stary Testament odnajduja cytaty nawiązujące do reinkarnacji jak np. stwierdzenie Jezusa, że Jan Chrzciciel "jest Eliaszem, który miał przyjść".
Islam w większości odrzuca wiarę w reinkarnację. Mimo to istnieją grupy sufickie, które w nią wierzą. Według nich nie kłóci się ona z Koranem.

„Wiara w reinkarnację jest obecnie bardzo popularna. Wielu chrześcijan nie widzi nic sprzecznego w przyjmowaniu, że po śmierci możemy urodzić się po raz kolejny i przeżyć inne życie.” mówi Roman Zając - biblista i demonolog z KUL.
Obecnie ludzie żartują z reinkarnacji tworząc quizy internetowe, które mają sprawdzić jakim zwierzęciem będziemy po śmierci.
Czy więc reinkarnacja jest zwykłą bzdurą czy może drugą szansą?