Designer Rodan Kane Hart zrealizował nietypowy projekt w Kapsztadzie (RPA). Użył do przekazu rolet drzwiowych. Projekt nazwał „Refleksje: paski”. Instalacja składała się z 200 sztuk kawałków luster po recyklingu. Kawałki luster zostały zainstalowane w roletach drzwiowych. Odbijały się w nich fragmenty z życia codziennego miasta, zniekształcone i efemeryczne obrazy. Wkroczenie w przestrzeń miejską spowodowało inną percepcję rzeczywistości. Miasto nie było jedynie obiektem do prezentacji, ale przede wszystkim medium do refleksji.
Dzień po zamknięciu instalacji została ona zniszczona w znacznej części. Na szczęście istotą projektu nie była wieczność, lecz ukazanie tymczasowości. Działania artystyczne są ulotne, tak samo jak życie ludzkie.

sj