Chociaż wydawać by się mogło, że różnica między OC i AC jest dość oczywista, wielu kierowców cały czas myli oba rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych. Różnica jest bardzo istotna, dlatego jakiekolwiek pomyłki nie powinny wchodzić w grę.

Oba ubezpieczenia różnią się przede wszystkim zakresem ochrony oraz obligatoryjnością. Warto więc poznać najważniejsze cechy obu polis, by wykorzystując kalkulator OC AC do oszacowania wysokości składki, nie mieć żadnych wątpliwości.

Ubezpieczenie OC chroni poszkodowanego

Polisa OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym regulowanym ustawowo. O konieczności jego wykupienia mówi Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC powinni wykupić wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów – bez względu na to, czy auta poruszają się po drodze czy bez długi czas są niewykorzystywane.

Istotą polisy OC jest przejęcie odpowiedzialności cywilnej przez firmę ubezpieczeniową. Na mocy umowy, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty świadczenia osobie poszkodowanej za szkody lub uszczerbek na zdrowiu wyrządzony przez ubezpieczony pojazd sprawcy. W praktyce oznacza to więc, że ubezpieczenie OC chroni wyłącznie poszkodowanego.

Ubezpieczenie AC chroni ubezpieczony pojazd

Jeżeli zależy ci na ochronie własnego pojazdu, gdy dojdzie do jego uszkodzenia, np. z twojej winy, wówczas musisz wykupić ubezpieczenie AC. Autocasco jest polisą, w ramach której ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, gdy szkoda dotknie ubezpieczony pojazd. Najczęściej zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

kolizję z innym pojazdem lub pojazdami, przedmiotem, osobami czy zwierzętami,
zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, tzw. akty wandalizmu,
działania sił natury lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
działania czynników termicznych lub chemicznych.

Niekiedy w ramach autocasco przyznawany jest pakiet Assistance, zapewniający pomoc w razie uszkodzenia pojazdu w podróży.

Warto mieć świadomość, że o ile w przypadku ubezpieczenia OC zakres polisy jest identyczny dla każdego, tak przy autocasco kierowcy mogą samodzielnie decydować o jego zakresie. W ten sposób mogą wpływać na wysokość składki wyliczanej np. przez internetowy kalkulator OC AC.

Polisa OC i AC – kiedy cena ma znaczenie?

Różnice między OC i AC obejmują również kwestie wyboru najlepszego ubezpieczenia. W przypadku polisy obowiązkowej, można kierować się wyłącznie ceną. Ten sam zakres i maksymalne kwoty sum gwarancyjnych są powodem, dla których nie warto przepłacać za OC.

Zupełnie inaczej jest w przypadku AC. Tutaj koniecznością jest określenie potrzeb i oczekiwań (im szerszy zakres ochron, tym droższa polisa), a także weryfikacja ubezpieczyciela pod kątem współpracy z ubezpieczonym (także w zakresie szybkości likwidacji szkód).