Do lat 60. XX wieku grupy satanistyczne były w większości nielegalne i działały w konspiracji. "Nowoczesne", czyli powstałe po 1960 r., grupy satanistyczne są dość zróżnicowane pod względem przekonań, jednak można wyróżnić dwa główne kierunki:

a)    satanizm teistyczny czczący Szatana jako bóstwo
b)    satanizm laveyański, zwany też filozoficznym, uznający Szatana za symbol pewnych idei, takich jak siła woli i postępowanie według swoich pragnień zależnie od własnego systemu wartości i norm moralnych.
Pojęcie satanizmu wywodzi się ze starożytnej Palestyny; Żydzi odnosili je do osób, które podważały treści biblijne.

Poniżej przedstawiamy 9 grzechów satanizmu:
1. Głupota
2. Pretensjonalizm
3. Solipsyzm
4. Konformistyczna stadność
5. Ograniczenie
6. Niepamieć historii Ducha
7. Bezkompromisowa duma
8. Brak wrażliwosci estetycznej
9. Megalomania