Fotograf Christopher Boffoli z Seattle zbudował krajobraz z produktów spożywczych,  przeznaczony wyłącznie dla miniaturowych postaci. Miejsce otwarcia wystawy to tym razem Nowy Jork (Winston Wächter Fine Art NYC), tytuł wiele mówiący – „Wielki apetyt”. Założeniem projektu jest pokazanie dysonansu między nadmiarem żywności a małością modeli. Naszym zdaniem autorska zabawa udała się. Widać przesyt jedzenia w opozycji do niewielkich rozmiarów postaci. Ciekawy i zabawny przekaz ważnych treści.

 

Autor: sj