Nastąpiły nowe zasady oceny naszej pracy. Obecnie nie dostaniemy awansu tylko dlatego, że jesteśmy bystrzy, mamy dobre studia, wiedzę fachową, doświadczenie. Najważniejszy jest fakt, jak sobie radzimy z innymi.

Okazuje się, że w decydowaniu o wybitnych osiągnięciach zawodowych iloraz inteligencji zajmuje drugie miejsce, po inteligencji emocjonalnej.

Po raz pierwszy termin „inteligencja emocjonalna” został wprowadzona przez Daniela Golemana. Badając losy absolwentów Harvardu zauwazył on, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) przekładaja sie na sukcesy w pracy i życiu.

Inteligencja emocjonalna ma ogromy wpływ na nasze życie, ponieważ motywacja, siła woli i dojrzałość emocjonalna mogą w jeszcze większym stopniu kształtować nasze codzienne funkcjonowanie, niż poziom ilorazu inteligencji IQ.

Osoby o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, mogą odnosić znaczne sukcesu życiowe, nawet jeśli nie posiadają tak wysokiego ilorazu IQ.

To właśnie dzięki niej lepiej radzimy sobie z stresem, mamy większą motywację  i lepiej rozumiemy się z otoczeniem.

W Polsce nie ma jeszcze miejsc, gdzie moglibyśmy dowiedzieć się, jak rozwijać Naszą inteligencję emocjonalną. Jeżeli jednak Tobie zależy na kształtowaniu swojej inteligencji emocjonalnej i duchowej zapraszamy na portal społecznościowy SuperJa