Amerykański badacz komunikacji George Gerbner opracował teorię kultywacji. Zakłada ona , że telewizja utrwala u widzów przekonanie, że świat jest dokładnie taki jak na ekranie telewizora. U odbiorców wykształca się przekonanie, że często zniekształcony przez media sposób prezentacji świata jest prawdziwy. Rzeczywistość wykreowana przez media jest więc rzeczywistością, która otacza nas na co dzień. To zjawisko badacz zaobserwował u osób, które są wystawione na długotrwałe działanie TV (tak zwani heavy viewers). Odkrył, że istnieje także zależność między ilością czasu spędzanego na oglądaniu telewizji, a siłą opisywanego zjawiska. Im częściej oglądamy telewizję, tym bardziej wierzymy, że świat jest taki, jakim widzimy go w filmach, programach i wiadomościach.

Kolejnym ważnym elementem tej teorii jest fakt, że dominującym zjawiskiem w telewizji jest przemoc. Podczas oglądania jesteśmy bombardowani potężną dawką agresji i przemocy. W przeciwieństwie do zwolenników teorii katharsis głoszącej, że oglądnie obrazów pełnych przemocy w telewizji pozwala na uwolnienie się od negatywnych emocji i agresji w realnym życiu, Gerbner uważa, że jest zupełnie na odwrót. U tak zwanych heavy viewers zaobserwował syndrom złego/podłego świata (Mean World Syndrome). Charakteryzuje się on między innymi tym, że odbiorcy przekazów medialnych postrzegają świat jako groźniejszy i bardziej niebezpieczny niż w rzeczywistości, a co za tym idzie częściej angażują się w akty przemocy. Co więcej, odczuwają lęk np. przy spacerowaniu po ciemku oraz mają tak zwany syndrom wiktymizacji. Strach przed zostaniem ofiarą aktu przemocy (być może trochę paradoksalnie) powoduje, że osoby te częściej uciekają się do jej używania. Ponadto wykazują większe zainteresowanie działaniem służb bezpieczeństwa, a także są nieufni wobec innych ludzi.

Teoria kultywacji miała zarówno zwolenników, jak i krytyków.
Część badaczy głosiła, że tak naprawdę Mean World Syndrome jest najbardziej widoczny u ludzi, którzy w ogóle nie mają kontaktu z mediami. Jak wykazały badania, takie osoby najbardziej obawiały się przemocy i agresji obecnej wśród społeczeństwa