Określa się go również jako upadłego anioła, demona czy diabła.
W Piśmie Świętym możemy doszukać się innych określeń jak np. oskarżyciel, nieprzyjaciel, Zły, Belzebub, duch nieczysty, ojciec kłamstwa, władca ognia piekielnego.
Ogólnie przyjęte symbole szatańskie to między innymi pentagram i liczba 666, która została nazwana Liczbą Bestii. Zapisana jest w Apokalipsie świętego Jana : „Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Heinrich Cornelius Agrippa, Libri tres de occulta philosophia

Wiele koncepcji dotyczących Boga przedstawiało go, jako despotę zniewalającego człowieka. Czyżby szatan był pierwszym, który od tego się uwolnił? Czy skoro istnieje „kult szatana” to on sam nie jest bogiem-despotą?
Nie, bo  szatan to Antybóg !
Co ciekawe, satanizm i kult diabła to nie to samo, ponieważ to drugie po prostu zastępuje Szatanem Jezusa. Satanista i czciciel diabła to nie to samo. Jak nazwać więc człowieka czczącego demona? Może po prostu chrześcijaninem na opak.
Bardzo wielu ludzi uważa, w tym również niektórzy księża, że szatan to niewidzialna istota z wielką siłą sprawczą, w swej mocy czasami nawet silniejszą od mocy samego Boga.


Gustaw Dore, Strącenie szatana
Czy szatan istnieje?
Gdyby diabeł istniał rzeczywiście, to Bóg nie mógłby być Bogiem Wszechmogącym. Panowałby tylko nad częścią Wszechświata, a nad drugą panowałby szatan.
On istnieje tylko w naszych umysłach.