Aric Snee i Justin Crowe to artyści zafascynowani światem nowych technologii i przemianami społecznymi, z którymi wiążą się nowe media.

Egzemplifikacją ich artystycznej wizji, która komunikuje regres realnych więzi społecznych między ludźmi, jest atrapa ręki, która pełni rolę gadżetu do selfie. Symboliczny przekaz związany jest ze sztucznym charakterem więzi i iluzją przekazu wizualnego, której metaforą jest wspomniany gadżet.

Artyści współczesne więzi i relacje społeczne uważają za pozorne, a we współczesnych technologiach dostrzegają zagrożenie dla tożsamości człowieczeństwa.

Fałszywe emocje i fałszywe obrazy wyrażone w selfie. Do tego fałszywa dłoń, która komunikuje brak realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Symboliczna praca, która powinna nas przebudzić z pozornych interakcji, które dokonują się poprzez Internet.

Jedna z najważniejszych prac sztuki współczesnej. Niezwykły opis dramatycznego stanu ducha człowieka współczesnego. Czy szokujący gadżet stanie się dziełem sztuki, które opisuje dekadencję ludzkości czy kolejnym pożądanym atrybutem ?