Polska szkoła zmienia się nie do poznania. Czy na lepsze, czy też na gorsze – zależy to od punktu widzenia. Konserwatywni nauczyciele narzekają, że młodsze roczniki uczniów mają problem z przyswajaniem faktów, rodziców natomiast cieszy zmiana oblicza szkoły z przedmiotowej (wiedza jako centrum procesu nauczania) na podmiotową (najważniejszy jest uczeń i jego umiejętności) – w ten sposób oddala się wizja edukacji jako koszmaru zatruwającego lata dzieciństwa. Świetnie obrazuje to zmieniona w 2009 roku podstawa programowa, napisana językiem umiejętności – zamiast „uczeń wymienia daty” czytamy w niej „uczeń potrafi wyjaśnić zjawisko”. Jak się to przekłada na najnowsze trendy edukacyjne Polaków? Jakie szkoły i jakie profile klas są przez nas najchętniej wybierane?

Przede wszystkim wybór ścieżki edukacyjnej w znacznie większym stopniu, niż przed laty, uzależniony jest od sytuacji na rynku pracy. Dlatego też największą popularnością cieszą się studia techniczne i informatyczne, a także takie szkoły średnie i profile klas, które do tych studiów najlepiej przygotowują. W czołówce techników wyróżnionych w rankingu „Perspektywy” znajdują się przede wszystkim placówki kształcące w kierunkach informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych i ekonomicznych. Jest to zbieżne z wynikami badań zarobków Polaków w poszczególnych branżach. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak podaje, że najwyższa mediana brutto osiągana jest w branży IT (6 tysięcy zł), a na kolejnych miejscach znajdują się: telekomunikacja (5 600 zł), bankowość (5 300 zł), ubezpieczenia (5 tys. zł) i energetyka (4 770 zł). Wystarczy porównać to zestawienie z kierunkami oferowanymi przez najlepsze, wyróżnione w „Perspektywach” szkoły, a staje się jasne, że Polacy wyboru szkoły średniej, a następnie studiów, dokonują w sposób zgodny z realiami rynkowymi.

Zmienia się także charakter liceów ogólnokształcących. Ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze – niż demograficzny sprawia, że uczniowie mogą przebierać w ofertach edukacyjnych szkół, które zresztą rywalizują o liczbę kandydatów. Innymi słowy, nie wystarczy już oferowanie podstawowej edukacji w klasie humanistycznej lub matematyczno-fizycznej, trzeba postawić na atrakcyjne, przyciągające uczniów profile (np. ekonomiczne, publicystyczne, turystyczne, dwujęzyczne, medyczne). Po drugie – rozwój technologiczny sprawia, że najpopularniejsze i najlepiej przygotowujące do dorosłego życia szkoły to takie placówki, które stawiają na wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych. I nie chodzi tu tylko o sporadyczne użycie tablicy interaktywnej, lecz przede wszystkim o stosowanie dziennika elektronicznego (wiele szkół już dawno wycofało dzienniki papierowe), wykorzystywanie na lekcjach nowych rozwiązań (np. tabletów), a nawet eksperymentowanie z wdrażaniem cyfrowych klas (pracujących w dużej mierze na platformach edukacyjnych). Po trzecie – nowoczesna szkoła to taka, w której język umiejętności, jakim napisana jest podstawa programowa, nie jest tylko martwym założeniem, lecz punktem wyjścia do organizowania ciekawych zajęć, aktywizujących ucznia. Dlatego też największe szanse na rozwój mają uczniowie w szkołach organizujących np. spotkania poświęcone automatyce i robotyce, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też zajęcia artystyczne.

Coraz częściej wybierane są też szkoły oferujące możliwość nauki w klasie mundurowej (policyjne, wojskowe) lub dobrze przygotowujące do wykonywania zawodu (przede wszystkim wyróżniane przez rankingi technika budowlane). Najważniejszym trendem edukacyjnym współczesnych Polaków staje się zatem powrót do nauki praktycznych zawodów, gwarantujących stabilne zatrudnienie. Wniosek taki nasuwa się zarówno po analizie ofert edukacyjnych liceów, jak i techników. Wszak najlepsza szkoła to taka, która zwiększa szanse na zdobycie dobrej pracy w przyszłości.

Materiał przygotował serwis: http://www.eduranking.pl/