Miejsce i termin szkolenia: Warszawa, 9 września 2015 r.

Celem szkolenia jest:

Podczas szkolenia przybliżona zostanie specyfika prowadzenia projektów z zakresu tworzenia WWW i prowadzenia kampanii reklamowo-promocyjnych online. Odbędzie się również prezentacja podmiotów aktywnych na rynku online (agencje interaktywne, domy mediowe, brokerzy, software house’y). Omówimy prowadzenie działań e-marketingowych wraz z pomiarem efektywności, a także techniki redagowania briefów i wyboru partnerów biznesowych na rynku online.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładowo-warsztatowej i ćwiczeń w grupach. Adresowane jest do menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za kreowanie, koordynowanie i wdrażanie projektów internetowych (Project manager, e-marketing manager/specialist, pracowników PR i osoby z Działu Zamówień)

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/waizs/formularz_pr10.php

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/waizs/index.php

a w nim:

- Brief od A do Z

- Jak wybrać i współpracować z agencją?

- Jak prowadzić i realizować projekt online?

- Jak zmierzyć sukces projektu?

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl