Unia Europejska w dalszym ciągu pozostaje obszarem, w którym mężczyźni dominują na kluczowych stanowiskach. Głównym celem Wspólnoty jest zapewnienie równych możliwości w pełnieniu kluczowych stanowisk niezależnie od płci.

Zarówno w biznesie, jak i w administracji najwyższe stanowiska, są najczęściej zdominowane przez mężczyzn. Kobiety nierzadko mogą pochwalić się większymi kompetencjami i doświadczeniem, jednak nie zajmują one wysokich stanowisk.

W parlamentach narodowych państw członkowskich Panie statystycznie stanowią nie więcej niż jedną czwartą posłów czy senatorów. W Parlamencie Europejskim na dziesięć stanowisk zaledwie trzy zajmują kobiety. Z jeszcze bardziej nieadekwatnymi proporcjami mamy do czynienia w biznesie. Jedynie 3% prezesów zarządów kluczowych spółek to Panie.

Te archaiczne proporcje są nieadekwatne do wyzwań na miarę XXI wieku, przed którymi stoi dziś Wspólnota Europejska.

Komisja Europejska podejmuje więc działania na rzecz promocji równość płci. Należy tu wspomnieć o Karcie Kobiet przyjętej w marcu 2010 roku oraz strategii Unii Europejskiej na lata 2010-2015. Cel Unii Europejskiej to osiągnięcie wyniku 30% kobiet w zarządach spółek giełdowych do 2015 roku i zwiększenie tego progu do 40% do roku 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem, który przybliża jedno z największych wyzwań społecznych, przed którymi stoi Wspólnota Europejska.