System klimatyzacji samochodowej


Układ klimatyzacji samochodowej to system zamknięty, który składa się zarówno z elementów sztywnych, jak i elastycznych. Układ klimatyzacji można podzielić na wysokociśnieniowy oraz niskiego ciśnienia. System jest napędzany czynnikiem chłodniczym, którego podstawowym zadaniem jest chłodzenie powietrza transportowanego przez układ wentylacji do wnętrza samochodu.

Zasada działania klimatyzacji samochodowej jest bardzo zbliżona do działania zwykłej, domowej lodówki. Ciepłe powietrze jest schładzane za pomocą czynnika roboczego znajdującego się w układzie, a więc zachodzi jego cykliczna zmiana stanu skupienia z ciekłego na lotny – mówi ekspert od klimatyzacji samochodowej w iParts.pl. Cały układ klimatyzacji samochodowej składa się z kilku podstawowych podzespołów. Pierwszym, i chyba najważniejszym z nich jest chłodnica klimatyzacji, nazywana również skraplaczem. Jest ona umieszczona z przodu samochodu, zazwyczaj jak najbliżej wlotu powietrza atrapy klapy silnika lub/i z przedniego zderzaka auta. Kolejny element to zawór rozprężny, pozwalający na przejście z ciekłej do gazowej. Ostatni ważny podzespół klimatyzacji samochodowej to parownik, dzięki któremu przez zawór rozprężny trafia czynnik chłodniczy w postaci lotnej, posiadający dość niską temperaturę.

Odpowiednie użytkowanie i serwisowanie

Budowa oraz warunki pracy klimatyzacji wymagają odpowiedniego użytkowania oraz serwisowania. Paradoksalnie, częste używanie klimatyzacji w samochodzie wpływa dodatnio na jej dłuższą żywotność. Dzieje się tak z uwagi na to, że system klimatyzacji w samochodzie jest wewnętrznie smarowany olejem, a w rzeczywistości mgłą olejową. To ona dociera do wszystkich newralgicznych miejsc całego układu, a przede wszystkim do kompresora, który, tak naprawdę, odpowiada za prawidłową pracę klimatyzacji w samochodzie. Ciągła praca systemu pozwala na generowanie mgły olejowej w układzie, która chroni go przed korozja oraz negatywnym oddziaływaniem tarcia. Dlatego też system klimatyzacji powinien być używany nie tylko w sezonie letnim, ale również w okresie jesienno-zimowym.

Klimatyzacja samochodowa przynajmniej raz w roku powinna zostać poddana szczegółowemu serwisowi. Standardowy przegląd powinien polegać m.in. na wymianie filtra kabinowego, oczyszczeniu kanałów dostarczających powietrze do wnętrza samochodu, odgrzybianiu parownika, skontrolowaniu drożności kanałów transportujących skropliny z parownika, a także na oczyszczeniu wlotów klimatyzacji znajdujących się na zewnątrz samochodu. Ważne jest również, aby co najmniej co dwa lata system klimatyzacji został profesjonalnie oczyszczony oraz zostały w nim uzupełnione ubytki czynnika chłodniczego.