Wierzenia mogą dotyczyć nadprzyrodzonej siły, która stworzyła ten świat, oraz jego relacji w stosunku do człowieka jak i tego, czy istnieje życie po śmierci .

W dzisiejszych czasach łatwo znaleźć formułkę na temat wierzenia, jest ona bardzo łatwa do zapamiętania, jednak czy wszyscy, którzy ją powtarzają, wierzą?
Jednak temat wierzeń nie zaczyna się ani nie kończy na chrześcijaństwie. Wiara w bóstwa zakorzeniona jest w starożytnej Grecji i Rzymie jak i w religii Słowian.
Mitologie narodów zawierały odpowiedzi na najważniejsze pytania. Jednak mitologia nie jest tożsama z religią, jest wobec niej czymś pierwotnym. To na mitach i mitologii kształtuje się rytuał i obrzęd, konieczne wyznaczniki życia religijnego. Nie należy traktować mitologii jedynie jako zbioru baśni i fantazji.
Religia Słowian, o ile wzięła początek we wspólnej religii ludów aryjskich, okazuje niewątpliwe podobieństwo do indyjskiej i perskiej. Słowianie wierzyli w nieśmiertelność duszy, w karę i nagrodę po śmierci.

Rozpoznajemy również wierzenia Azteków. Zgodnie z ich religią najwyższą władzę w azteckim panteonie sprawował Ometeotl składający się z pierwiastka męskiego i żeńskiego. Wierzyli, że byli oni narodem wybranym.
Nie zapominajmy również o wierzeniach starożytnego Egiptu. Za czasów panowania XII dynastii faraonów za najważniejszego boga Egipcjanie uważali Amona. W całym Egipcie czczono około 800 różnych bogów, lecz większość z nich miała charakter lokalny. We Wczesnym Egipcie świątynia nie różniła się od zwyczajnego domu