Oto krótka historia tego trunku:

Winnice Chablis maja swój początek w IX wieku, kiedy to mnisi z opactwa Św. Marcina z Tours uciekając przed wikingami schronili się w tym regionie, a Karol Łysy odstąpił im wówczas prawa do miasta Chablis i jego okolic. Produkcja wina oraz same winnice Chablis położone są w pobliżu bramy Auxere, nad rzeka Yonne, około 200 km od Paryża. W XII wieku pod wpływem mnichów z cysterskiego opactwa z Pontigny, Chablis zaczęło się rozwijać, rozciągając się do granic Cote Dor. Wino z tych winnic docierało do Paryża poprzez 2 rzeki – Sekwanę i Yonne, aż do epidemii filoksery w XIX wieku, kiedy to zaprzestano jego produkcji. W roku 1960 apelacja Chablis posiadała zaledwie 600 ha, by w 1993 roku osiągnąć wielkość 3,5 tys. ha. Stało się tak między innymi dzięki wypracowaniu nowych technik walki z przymrozkami. Serdecznie zapraszamy !www.Sklep-Ballantines.pl