Jednak odsetek mężczyzn, którzy mają więcej niż jedną żonę nie przekracza w większości krajów islamskich 3%, gdyż mało kogo stać na utrzymywanie w domu kilku kobiet. Żydzi europejscy praktykowali wielożeństwo do XVII w., a Żydzi z Dalekiego Wschodu aż do powstania nowego państwa Izrael. Obecnie w Izraelu wielożeństwa zabrania prawo cywilne. 

Jednak nie tylko sprawa wiary ma wpływ na liczbę żon. W Afryce niektóre ludy decydują się na taki model rodziny ze względu na trudne warunki życia. Kobiety karmią tam piersią o wiele dłużej niż przeciętnie ze względu na trudności w zdobywaniu pożywienia. Jeżeli w tym czasie matka zaszłaby ponownie w ciążę, straciłaby mleko. Dlatego jej mąż może współżyć z innymi kobietami, ale nie z nią