Miklos Kiss to węgierski artysta, którego najnowsza praca to radykalny sprzeciw wobec przemocy skierowanej przeciw kobietom.

Sugestywne prace artysty przedstawiają panie reprezentujące różne kultury i narodowości. Łączą je usta z wymalowanym napisem "tak". To symbol cichego przyzwolenia na przemoc.

Akty agresji werbalnej, psychicznej i fizycznej wobec kobiet to codzienność w większości państw. Żyjąc w Europie zbyt często zapominamy o łamaniu praw człowieka.

Otoczeni relatywnym bogactwem i tolerancją nie dostrzegamy skali agresji i brutalności skierowanej w kierunku płci pięknej.

Kamieniowanie, oblewanie kwasem czy gwałty to codzienność dla tysięcy kobiet.

Kulturowe, ciche przyzwolenie na przemoc to istotne wyzwanie dla współczesnych.

Sugestywna praca, która otwiera umysły i serca. Wyzwaniem dla Europy nie jest otaczanie się murem, ale walka o naszą kulturę, której idee wyrażone hasłami wolność, równość i braterstwo zdają się zagrożone.

Nasz kod kulturowy to tolerancja, otwartość i przedsiębiorczość. Nie dajmy się zastraszyć i walczmy o nasze prawa. W imię kultury opartej na ideach oświecenia.